Glavna > Biblioteka > Aleksa Šantić > Veče na školju

Aleksa Šantić

Veče na školju

Pučina plava
Spava,
 Prohladni pada mrak.

Vrh hridi crne
Trne
 Zadnji rumeni zrak.

I jeca zvono
Bono,
 Po kršu dršće zvuk;

S uzdahom tuge
Duge
 Ubogi moli puk.

Kleče kosturi
suri
 Pred likom boga svog -

Ištu. Al' tamo,
Samo
 Ćuti raspeti bog.

I san sve bliže
Stiže,
 Prohladni pada mrak,

Vrh hridi crne
Trne
 Zadnji rumeni zrak.

~ KRAJ ~