Glavna > Biblioteka > P. P. Njegosh > Gora Crna > Onamo 'namo

Kralj Nikola I

Onamo, 'namo!

Onamo, 'namo... za brda ona,
govore da je razoren dvor
mojega cara; onamo vele,
bio je negda junachki zbor.

Onamo, 'namo... da vidju Prizren!
Ta to je moje — doma c'u doc''!
Starina mila tamo me zove,
tu moram jednom oruzhan poc''.

Onamo, 'namo... sa razvalina
dvorova carskih vragu c'u rec'':
„S ogshishta milog bjezhi mi kugo,
zajam ti moram vrac'ati vec''!”

Onamo, 'namo... za brda ona
kazuju da je zeleni gaj
pod kim se dizhu Dechani sveti:
molitva u njih prisvaja raj.

Onamo 'namo... za brda ona,
gdje nebo plavo savija svod;
na srpska polja na polja bojna,
onamo, brac'o, spremajmo hod!

Onamo, 'namo... za brda ona
pogazhen konj'ma klikuje Jug:
”U pomoc' djeco, u pomoc', sinci,
svetit' me starca — svet vam je dug!”

Onamo, 'namo... sablji za stara
njegova rebra da tupim rez
po turskim rebrim'; da b'jednoj raji
njom istom s ruku ras'jecam vez!

Onamo, 'namo... za brda ona
Miloshev, kazhu, prebiva grob!
Onamo pokoj dobic'u dushi,
kad Srbin vishe ne bude rob.

~ KRAJ ~

____
„Onamo, 'namo!” je tradicionalna himna Crne Gore. Tekst himne je napisao crnogorski Kralj Nikola I, 1867. godine. Zbog svog provokativnog teksta, ova kompozicija nije bila pogodna za zvanichnu himnu Crne Gore.